home onderzoek team nieuws faq jouw geluksgereedschap
 

Disclaimer

Verantwoordelijkheid inhoud

Aansprakelijkheid inhoud
Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. EHERO en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. EHERO besteedt zorg en aandacht aan de naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. EHERO kan echter niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. EHERO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Auteursrechten
Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie te verspreiden zonder bronvermelding.

Privacy
Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de bezoeker van deze site wordt door EHERO behandeld volgens de regels van de privacywetgeving. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt als u deze uit vrije wil verstrekt aan EHERO. EHERO verzamelt geen enkel persoonlijk gegeven van een individu en zullen deze nooit doorgeven aan derden. Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: elke informatie die de identificatie mogelijk maakt van de bezoeker van de site, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

EHERO verzamelt via de Gelukswijzer enkel die persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om op maat gesneden informatie te verstrekken.

Vragen over privacy
Heb je vragen over jouw rechten, deze privacyverklaring of over hoe wij omgaan met jouw privacy in het algemeen? Wil je inzage in de manier waarop jouw gegevens zijn vastgelegd? Of vind je dat er niet juist met jouw gegevens is omgegaan? Neem dan contact op met:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Erasmuus Happiness Economics Research Organisation
Postbus 1738
3000DR Rotterdam
Email: mburger@ese.eur.nl