home onderzoek team nieuws faq jouw geluksgereedschap
 

Onderzoek

Draag bij aan kennis over geluk

De GeluksWijzer maakt deel uit van een grootschalig en langlopend wetenschappelijk onderzoek naar geluk. Door regelmatig mee te doen helpt u antwoorden te vinden op de volgende vragen:

Effectiviteit van deze methode
Deze GelukWijzer is bedoeld als middel om een meer bevredigende levenswijze te vinden. We willen natuurlijk weten of dat ook zo werkt. De eerste effect studie toonde een positief effect. Een samenvatting van het rapport treft je hier.
We willen nog meer weten zien te komen, onder andere hoe groot de gelukswinst is op langere termijn en wat voor mensen de meeste baat hebben bij deze methode. Je kunt helpen die vragen te beantwoorden door lang mee te blijven doen en de Gelukswijzer ten minste 1 maal per jaar in te vullen.

Gevolgen van levenskeuzen op geluk
In het leven kom je nogal eens voor grote keuzen te staan, zoals kinderen nemen of niet, een baan in het buitenland accepteren of vervoegd met pensioen gaan. In zulke gevallen vraag je je af hoe een dergelijke keuze zal uitpakken op je geluk. Daarvoor zou je graag willen weten hoe het andere mensen vergaan is die zon keuze jaren eerder gemaakt hebben, vooral hoe het gegaan is met mensen die op je lijken.
Met de GeluksWijzer willen wij dat soort informatie verzamelen, bijvoorbeeld hoeveel mensen meer en minder gelukkig zijn geworden nadat ze vervroegd met pensioen zijn gegaan, en wat voor types dat zijn. Die kennis kan vervolgens gebruikt worden in geluksvoorlichting, op dezelfde manier als wetenschappelijke kennis over effecten van leefstijl op levensduur worden gebruikt in de gezondheidsvoorlichting. Als je blijft meedoen aan de Gelukswijzer zullen andere mensen profiteren van je levenservaring.