home onderzoek team nieuws faq jouw geluksgereedschap
 

Nieuws

Nieuws- en persberichten

Geluk in de detailhandel

Werkt u in de detailhandel? Wilt u weten hoe gelukkig u bent of aan welke activiteiten u het meeste geluk ontleent?
Lees verder

Welkom op de vernieuwde Gelukswijzer

Zoals de deelnemers aan de Gelukswijzer al konden zien, is de Gelukswijzer in een nieuw jasje gestoken. Graag maken we het je nog gemakkelijker om mee te doen aan het onderzoek.
Lees verder

Interview naar aanleiding eerste rapportage Gelukswijzer

Op 13 januari 2010 is er naar aanleiding van de eerste rapportage van de Gelukswijzer een interview geweest op Radio 538 waarbij Edwin Evers in gesprek is met Wido Oerlemans.
Lees verder

Eerste resultaten langlopend onderzoek de Gelukswijzer bekend

Mensen die af en toe alcohol drinken zijn gelukkiger dan geheelonthouders. Dat blijkt uit de eerste resulaten van het langlopende onderzoek de Gelukswijzer van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar geluk.
Lees verder

Uitzending Goede voornemens, slechte voornemens

In dit programma zijn 8 kandidaten gedurende 3 maanden gevolgd. Deze kandidaten hebben met grote regelmaat het geluksdagboek ingevuld op www.gelukswijzer.nl. Professor Ruut Veenhoven en onderzoeker Dr. Wido Oerlemans begeleidden één kandidaat aan de hand van de ingevulde gegevens in het dagboek.
Lees verder

Groot onderzoek naar geluk samen met Verzekeraarscombinatie UVIT

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat samen met zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) langdurig en grootschalig onderzoek verrichten naar geluk.
Lees verder

Onderzoek naar succesvol ouder worden

Welke lifestyles maken gelukkig bij mensen die de leeftijdsgrens van vijftig zijn gepasseerd? Welke manieren van tijdsbesteding zijn voor hen bevredigend?
Lees verder

Beroepssector en geluk

Hangt geluk af van de beroepssector waarin mensen werkzaam zijn? In samenwerking met o.a. de Detailhandel Nederland wordt een onderzoek uitgevoerd naar de geluksbeleving van werknemers in deze beroepssector.
Lees verder

Werk/familie balans en geluk

Wat is de optimale werk/familie balans voor werkende ouders met kinderen? Kan het geluk toenemen wanneer ouders op een slimmere manier hun tijd gaan verdelen tussen werk en thuis?
Lees verder

Kinderhulp en Geluk

Stichting kinderhulp biedt kinderen in een moeilijke positie activiteiten en producten aan met als doel het vergroten van hun geluk. e vraag is welke activiteiten en producten wel/niet bijdragen aan het geluk van kinderen, zowel op korte als langere termijn.
Lees verder
Eerdere berichten Nieuwere berichten

Groot onderzoek naar geluk samen met Verzekeraarscombinatie UVIT

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat samen met zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) langdurig en grootschalig onderzoek verrichten naar geluk. Op woensdag 18 maart 2009 ondertekenen de zorgverzekeraar en het Rotterdams Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk BeleidsOnderzoek BV (RISBO) een contract voor dit langdurig onderzoek.

Gelukkige mensen blijven langer gezond, presteren beter op hun werk, en zijn in staat meer betekenisvolle relaties met anderen aan te gaan dan ongelukkige mensen. Uitgangspunt is daarom om diepgaand onderzoek te verrichten naar de beïnvloedbaarheid van geluk op macro- en op microniveau. Op macro niveau hangt geluk voor een belangrijk deel samen met de kwaliteit van een samenleving, zo blijkt uit de World Database of Happiness van Veenhoven. Op micro niveau hangt geluk - naast erfelijke aanleg - voor een belangrijk deel samen met de specifieke levensstijl van mensen.

Het grootschalig en langdurig onderzoek start dit voorjaar. In samenwerking met zorgverzekeraar UVIT zullen levensstijlen en geluk van duizenden Nederlanders nauwgezet door de tijd worden gevolgd. Hierbij krijgen deelnemers aan het onderzoek direct feedback over hun geluksniveau in vergelijking tot andere deelnemers. Op termijn kan worden onderzocht welke levensstijl leidt tot meer geluk, afhankelijk van de specifieke levensomstandigheden waarin mensen verkeren. Hiermee hopen beide partijen bij te dragen aan geluk en gezondheid in Nederland en hopen zij de wetenschappelijke kennis over geluk te verdiepen.

Het onderzoek wordt binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen uitgevoerd bij Sociologie, onder leiding van prof.dr. Ruut Veenhoven, Arbeids- en Organisatiepsychologie en prof.dr. Arnold B. Bakker, en het RISBO Contract Research, onder leiding van drs. Wido Oerlemans.

Het onderzoek past in de traditie die de EUR heeft op het gebied van langlopende projecten voor het verzamelen van onderzoekgegevens, zoals voor de World Database of Happiness en het Generatie R project, waarbij over 25 jaar kinderen in hun ontwikkeling worden gevolgd.

Nadere informatie:
Uitsluitend voor de redactie:
Marjolein Kooistra, Faculteit der Sociale Wetenschappen, tel. (010) 408 2135
e-mail: kooistra@fsw.eur.nl
donderdag, 19 maart 2009

       

Geplaatst 19-03-2009