home onderzoek team nieuws faq jouw geluksgereedschap
 

Nieuws

Nieuws- en persberichten

Geluk in de detailhandel

Werkt u in de detailhandel? Wilt u weten hoe gelukkig u bent of aan welke activiteiten u het meeste geluk ontleent?
Lees verder

Welkom op de vernieuwde Gelukswijzer

Zoals de deelnemers aan de Gelukswijzer al konden zien, is de Gelukswijzer in een nieuw jasje gestoken. Graag maken we het je nog gemakkelijker om mee te doen aan het onderzoek.
Lees verder

Interview naar aanleiding eerste rapportage Gelukswijzer

Op 13 januari 2010 is er naar aanleiding van de eerste rapportage van de Gelukswijzer een interview geweest op Radio 538 waarbij Edwin Evers in gesprek is met Wido Oerlemans.
Lees verder

Eerste resultaten langlopend onderzoek de Gelukswijzer bekend

Mensen die af en toe alcohol drinken zijn gelukkiger dan geheelonthouders. Dat blijkt uit de eerste resulaten van het langlopende onderzoek de Gelukswijzer van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar geluk.
Lees verder

Uitzending Goede voornemens, slechte voornemens

In dit programma zijn 8 kandidaten gedurende 3 maanden gevolgd. Deze kandidaten hebben met grote regelmaat het geluksdagboek ingevuld op www.gelukswijzer.nl. Professor Ruut Veenhoven en onderzoeker Dr. Wido Oerlemans begeleidden één kandidaat aan de hand van de ingevulde gegevens in het dagboek.
Lees verder

Groot onderzoek naar geluk samen met Verzekeraarscombinatie UVIT

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat samen met zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) langdurig en grootschalig onderzoek verrichten naar geluk.
Lees verder

Onderzoek naar succesvol ouder worden

Welke lifestyles maken gelukkig bij mensen die de leeftijdsgrens van vijftig zijn gepasseerd? Welke manieren van tijdsbesteding zijn voor hen bevredigend?
Lees verder

Beroepssector en geluk

Hangt geluk af van de beroepssector waarin mensen werkzaam zijn? In samenwerking met o.a. de Detailhandel Nederland wordt een onderzoek uitgevoerd naar de geluksbeleving van werknemers in deze beroepssector.
Lees verder

Werk/familie balans en geluk

Wat is de optimale werk/familie balans voor werkende ouders met kinderen? Kan het geluk toenemen wanneer ouders op een slimmere manier hun tijd gaan verdelen tussen werk en thuis?
Lees verder

Kinderhulp en Geluk

Stichting kinderhulp biedt kinderen in een moeilijke positie activiteiten en producten aan met als doel het vergroten van hun geluk. e vraag is welke activiteiten en producten wel/niet bijdragen aan het geluk van kinderen, zowel op korte als langere termijn.
Lees verder
Eerdere berichten Nieuwere berichten

Eerste resultaten langlopend onderzoek de Gelukswijzer bekend

Mensen die af en toe alcohol drinken zijn gelukkiger dan geheelonthouders. Dat blijkt uit de eerste resulaten van het langlopende onderzoek de Gelukswijzer van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar geluk. In dit onderzoek wordt breed gekeken naar geluk.

Gemiddeld genomen scoorden deelnemers aan de gelukswijzer een 7.5 op de vraag of ze gelukkig waren het afgelopen jaar. Dit komt overeen met het landelijke gemiddelde. Opvallend hierbij is dat deelnemers die een beetje drinken gelukkiger zijn dan deelnemers die helemaal niets drinken.

Deelnemers die 1 tot 2 dagen in de week 2 of meer glazen alcohol drinken scoren gemiddeld een 8, terwijl geheelonthouders blijven steken op een 7.5. Deelnemers die minstens 3 dagen per week 2 of meer glazen drinken zijn ongelukkiger en komen uit op een 6.6. Hierbij werd gecorrigeerd voor een aantal demografische en economische factoren zoals geslacht, leeftijd, leefsituatie, opleidingsniveau en inkomen.

Dagelijkse levensstijl en plezier
Deelnemers aan de gelukswijzer vullen ook een geluksdagboek in, waarbij ze aangeven wat voor dagelijkse activiteiten ze uitvoeren en hoe prettig ze zich voelen. Het voordeel hierbij is dat deelnemers een heel precies beeld krijgen van hun dagelijkse ervaringen en emotionele reacties hierop. Opvallend is dat matige drinkers zich vooral prettiger voelen in situaties waarin ze ontspanning zoeken bij vrienden of familieleden in vergelijking tot geheelonthouders.

Op termijn zal nog moeten blijken of matige drinkers langer gelukkig blijven dan geheelonthouders. Hiervoor zal periodiek het drankgebruik alsmede het geluk van deelnemers in kaart worden gebracht. Ook zal verder onderzoek moeten plaatsvinden naar de achterliggende redenen van drankgebruik bij deelnemers. Tenslotte is ook de afweging tussen geluk en fysieke gezondheid van belang. Uit ander onderzoek bleek immers al dat matig alcoholgebruik de kans op cardiovasculaire aandoeningen vermindert.

Waarom onderzoek naar geluk?
Onderzoek naar geluk staat nog in de kinderschoenen. Ongeveer 95% van het wetenschappelijk onderzoek naar welzijn richt zich op negatieve aspecten zoals depressie, stress en angststoornissen. Slechts 5% van het wetenschappelijk onderzoek houdt zich ook bezig met geluk als positieve kant. Recent onderzoek laat zien dat gelukkige mensen langer leven, succesvoller zijn in hun werk en beter in staat zijn om stabiele relaties op te bouwen. Op langere termijn gaat dit onderzoek informatie leveren op effecten van grotere levenskeuzen op geluk, bijvoorbeeld het effect van vroeg stoppen met werken. Bij dat soort levenskeuzen weet je vaak niet hoe dat voor je zal uitpakken en dan is het nuttig om te weten hoe het vergelijkbare mensen is vergaan die zo'n keuze jaren eerder gemaakt hebben. Het project biedt nog tal van andere hulpmiddelen. Of deelnemers daar uiteindelijk gelukkiger van worden wordt onderzocht. zie ook www.gelukswijzer.nl

Onderzoekers:
dr. Wido Oerlemans, Risbo-FSW, tel. (010) 408 2641, oerlemans@risbo.eur.nl
prof.dr. Ruut Veenhoven, Sociologie, veenhoven@fsw.eur.nl
prof.dr. Arnold Bakker, Pychologie

Nadere informatie:
Marjolein Kooistra, Mediarelaties Faculteit der Sociale Wetenschappen, tel. (010) 408 2135
e-mail: kooistra@fsw.eur.nl
dinsdag, 12 januari 2010

       

Geplaatst 12-01-2010