home onderzoek team nieuws faq jouw geluksgereedschap
 

Links

EHERO
De wetenschappelijke regie over de GeluksWijzer wordt gevoerd door EHERO: afkorting voor ‘Erasmus Happiness Economics Research Organization. EHERO is onderdeel van de Erasmus universiteit Rotterdam. Dat economen zich nu bezig houden met geluk komt omdat economie vooral gaat om het maken van optimale keuzen. De GeluksWijzer is een middel om beter geļnformeerde keuzen te maken.

World Database of Happiness
Dit is een elektronisch archief waarin uitkomsten van onderzoek naar geluk zijn opgeslagen. De World Database of Happiness is voor iedereen toegankelijk op internet. Je vindt er gegevens over hoe gelukkig mensen zijn in verschillende plaatsen en tijden, bijvoorbeeld hoe gelukkig Nederlanders waren in 1948. Je vindt er ook veel over zaken die gepaard gaan met meer of minder geluk, bijvoorbeeld of er toen een groot verschil was in geluk tussen arme en rijke Nederlanders. De database bevat nu ruim 23.000 van zulke onderzoeksuitkomsten, die op tal van manieren geselecteerd kunnen worden. De resultaten van de GeluksWijzer worden ook in dit internationale archief ondergebracht.

Arnold B. Bakker
Prof. Dr. Arnold B. Bakker geeft leiding aan de vakgroep Arbeid- en Organisatie Psychologie binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit deze hoedanigheid is hij als adviseur betrokken bij de opzet en de uitvoering van de GeluksWijzer.

Ruut Veenhoven
Prof. Dr Ruut Veenhoven is emeritus hoogleraar sociale condities voor menselijk geluk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van de World Database of Happiness. De GeluksWijzer is zijn geesteskind.

VGZ
Op deze website vindt u informatie over een van de grootste verzekeraars van Nederland. VGZ heeft de ontwikkeling van de GeluksWijzer mogelijk gemaakt.

Trimbos Instituut
Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg. Hier kunt u meer informatie vinden over o.a. depressie, verslaving en mentale (on)gezondheid. Trimbos bied online ondersteuning op www.mentaalvitaal.nl

GGZ Nederland
De vereniging GGZ Nederland is de brancheorganisatie van de instellingen voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg.

Positieve Psychologie
De GeluksWijzer past in een nieuwe stroming in de psychologie waarin de nadruk niet ligt op behandeling van psychische stoornissen, maar op het versterken van mentale fitheid. Verbetering van het zicht op eigen geluk past daarbij. Er zijn verschillende wetenschappelijke organisaties voor positieve psychologie, in Nederland onder meer het Platform Positieve Psychologie, in Europa het European Network for Positive Psychology ENPP en internationaal de International Association for Positive Psychology (IPPA). De resultaten van de GeluksWijzer worden op congressen van deze organisaties gepresenteerd.

Dr. Martijn Burger
Academic director van EHERO en projectleider van de GeluksWijzer.